Herhalingscursus EHBO.

Wanneer u uw diploma geldig wilt houden moet u elk jaar een bijscholingscursus volgen. De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde EHBO instructeur en tijdens een aantal avonden is er ook een arts en/of een LOTUS aanwezig. Het lidmaatschap bij de vereniging bedraagt 32,50 euro per jaar en is inclusief deze cursus.

Voor het seizoen 2017/2018 wordt de cursus gegeven op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in: Het Dorpshuis, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. De avonden zijn op: 10 oktober, 7 november en 28 november 2017 en 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april 2018.

Om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen zijn een aantal vaardigheden ofwel competenties opgesteld. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens deze cursus opnieuw getoetst en verdiept. Deze competenties omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten worden door de docent getoetst zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft. Sinds 2017 is EHBO aan kinderen een verplicht onderdeel van de EHBO opleiding geworden. Deze zal worden meegenomen bij de betreffende competenties. Alle competenties worden in twee jaar behandeld, waarbij de eerste 6 punten ieder jaar aan de orde komen.

Deze competenties zijn:

Jaarlijks: Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp, Stoornissen in het bewustzijn, Stoornissen in de ademhaling, Reanimatie met gebruik AED, Actieve bloedingen en Shock.

Om het jaar: Uitwendige wonden, Brandwonden, Kneuzing en verstuiking, Botbreuken en ontwrichting, Oog-, neus- en oorletsels, Vergiftigingen, Ellektriciteitsongevallen, Letsels door koude, Letsels door warmte, Verband- en hulpmiddelen, Het menselijk lichaam en EHBO aan kinderen.

Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging en deelnemen aan de cursus voor gediplomeerden dan vindt U hieronder een aanmeldings formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Elly Schot, tel. 0294-234508.