EHBO: Herhalingscursus

Voor het seizoen 2018/2019 wordt de cursus gegeven op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in: Het Dorpshuis, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. De 7 lesavonden worden nog ingepland.


Om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen zijn een aantal vaardigheden ofwel competenties opgesteld. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens deze cursus opnieuw behandeld en verdiept. Deze competenties omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten worden door de docent getoetst zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft. Tijdens een aantal avonden is er ook een arts en/of een LOTUS aanwezig. Sinds 2017 is EHBO aan kinderen een verplicht onderdeel van de EHBO opleiding geworden. Deze zal worden meegenomen bij de betreffende competenties.

Alle competenties worden in twee jaar behandeld, waarbij de eerste 6 punten ieder jaar aan de orde komen. Deze competenties zijn:

Jaarlijks: Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp, Stoornissen in het bewustzijn, Stoornissen in de ademhaling, Reanimatie met gebruik AED, Actieve bloedingen en Shock.

Om het jaar: Uitwendige wonden, Brandwonden, Kneuzing en verstuiking, Botbreuken en ontwrichting, Oog-, neus- en oorletsels, Vergiftigingen, Ellektriciteitsongevallen, Letsels door koude, Letsels door warmte, Vervoer over korte afstand, Verband- en hulpmiddelen en Het menselijk lichaam.

Kosten voor het lidmaatschap bedragen 32,50 euro. Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging en deelnemen aan de cursus voor gediplomeerden dan vindt U hieronder een aanmeldings formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Elly Schot, tel. 0294-234508.