EHBO-Cursus: Basis Eerste Hulp


Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken zijn er op sommige avonden lotus-slachtoffers aanwezig. De lotus-slachtoffer speelt bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en maakt de cursus boeiend en dynamisch.

De opleiding Eerste Hulp is inclusief verbandleer, reanimatie/AED en eerste hulp aan kinderen (dit is met ingang van 2017 een verplicht onderdeel van de EHBO opleiding). Als de cursus is afgerond mag u zich een volwaardige eerste hulp verlener noemen.


Cursus 2019

Een cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur en wordt gegeven op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Dorpshuis (de grote zaal), Fetha 16, Vreeland. Naast deze 12 avonden wordt er van u enige thuis studie verwacht. Op de eerste avond ontvangt U het studieboek en een overzicht van de onderwerpen die elke avond behandeld gaan worden.

Bij voldoende aanmeldingen (8 personen) gaan we een nieuwe cursus plannen.


Kosten cursus Eerste Hulp!

De kosten van de cursus bedragen 225 euro. Dit is inclusief het lesboek en aanvullende handouts, AED-gebruik, verbandmaterialen en het examen. Deze kosten dienen bij de eerste les te worden voldaan. Er zijn ziektekostenverzekeraars die (een deel van) de kosten vergoeden. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar!


Opgeven voor een cursus Eerste Hulp!

Onderstaand vindt u het inschrijfformulier voor de cursus. Deze opsturen naar het secretariaat: Elly Schot, Pomonaweg 31, 3633 CZ Vreeland.

Hebt u nog vragen? Belt u dan naar het secretariaat (tel. 0294-234508) of stuurt een bericht naar: secretariaat@ehbo-vreeland.nl